Có rất nhiều cách để tránh ẩm mốc và tình trạng khó khô của quần áo, giày dép của gia đình, bạn chỉ cần chú ý về cách