Tag Archives: thông tư mới công bố

Quy định không nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ đã quá 5 năm

Vừa qua thông tư số 20/2014/TT-BKHCN có quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định: Từ 1/9/2014 không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quá 05 năm và có chất lượng còn lại so với chất […]