Bình nóng lạnh được sử dụng như một thiết bị điện lạnh không thể thiếu của mỗi gia đình. Nhưng chưa hẳn toàn bộ người dùng đã biết