Những thói quen sử dụng điều hòa sai cách ảnh hưởng không nhỏ đến tiền điện hàng tháng, cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia