Bạn thường nghĩ rằng đồ mới mua lại các shop, cửa hàng quần áo là sạch sẽ và có thể mặc ngay sau khi mua về. Nhưng thực