Bạn rất mong muốn sở hữu cho gia đình một chiếc điều hòa. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế còn quá hạn hẹp thì mua điều hòa