Quy định không nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ đã quá 5 năm

Vừa qua thông tư số 20/2014/TT-BKHCN có quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định: Từ 1/9/2014 không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quá 05 năm và có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu dưới 80%…

Quy định không nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ đã quá 5 năm

Cụ thể đối với máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp; sử dụng trong ngành rượu, bia, nước giải khát có cồn và không cồn hoặc máy móc, thiết bị ngành bưu chính như thiết bị chia chọn tư, bưu kiện; máy lồng gấp phong bì; máy sản xuất phong bì; thiết bị đăng tải, Thông tư quy định, chỉ được nhập khẩu các máy móc, thiết bị có thời gian sử dụng không quá 03 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

Riêng đối với máy móc, thiết bị cũ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản, phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu, xây dựng công trình hạ tầng giao thông hoặc phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in; động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ, máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in và máy in offset, máy in ống đồng, máy in flexco phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in, ngoài việc phải có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, còn phải có thời gian sử dụng tối đa lần lượt là 07; 10 và 15 năm.

Bên cạnh đó, Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN cũng quy định cụ thể yêu cầu đối với tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, tổ chức giám định phải có năng lực giám định đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành; có phương pháp giám định chất lượng và quy trình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ do lãnh đạo tổ chức giám định phê duyệt. Đặc biệt, ít nhất 02 giám định viên của tổ chức phải có trình độ đại học trở lên; có tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực cần giám định và có chứng chỉ giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ,v.v…

Sưu tầm