Hết béo phì đến trầm cảm – người dùng mất lòng tin vào tivi